ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Posted on Posted in news

Η Εθνική ΑΕΕΓΑ στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης των εργασιών της , ζητά συνεργάτες
στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Δράμας, Ημαθίας, Καβάλας, Κομοτηνής και
Αλεξανδρούπολης.

Οι νέοι συνεργάτες θα αξιολογηθούν μετά από προσωπική συνέντευξη καθώς και από
την επιτυχή συμμετοχή τους στα σχετικά tests δεξιοτήτων.

Προφίλ Υποψηφίων Συνεργατών :

  • Ηλικία 28-50 χρόνων
  • Τουλάχιστον Απόφοιτοι Λυκείου η ισότιμης σχολής ( επιπλέον ακαδημαϊκά
    προσόντα θα προσμετρήσουν θετικά για τον/την υποψήφιο

Η Εταιρεία προσφέρει :

  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Δυνατότητα εξέλιξης στην ιεραρχία των πωλήσεων
  • Υψηλές αμοιβές -bonus παραγωγικότητας
  • Ταξίδια επιβράβευσης

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
g.anastasiu@gmail.com