Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal

Posted on Posted in news

Μιλήστε μας για την Διεύθυνσή των Γραφείων σας και τις δραστηριότητες που αναπτύσσετε.

Η Διεύθυνσή μας δραστηριοποιείται στους νομούς της Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης και Δράμας. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, οι προσπάθειές μας εντείνονται στο να προσφέρουμε στους πελάτες μας ότι θα θέλαμε οι άλλοι να προσφέρουν σε εμάς σε μία τόσο δύσκολη εποχή που βιώνουμε. Πιστεύουμε στο έργο που επιτελούμε και η υπόσχεση όλων των συνεργατών είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες για κάθε Υποψήφιο Πελάτη. Δουλέυοντας προς αυτή την κατεύθυνση καταφέραμε να κατακτήσουμε τις πρώτες παραγωγικές θέσεις στην Περιφέρεια.

Ποια προϊόντα επιλέγουν οι κάτοικοι των περιοχών που δραστηριοποιήστε και πόσο οι επιλογές τους επηρεάζονται από την οικονομική κρίση.

Κυρίως υπάρχει μεγάλη ζήτηση στους κλάδους Σύνταξης και Υγείας λόγω των μεγάλων αλλαγών που έχουν γίνει τόσο στις συντάξεις όσο και στο Ελληνικό Σύστημα Περίθαλψης. Παράλληλα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ασφαλιστική συνείδηση σε ακόμα πιο βαριές καταστάσεις ασφάλισης όπως αυτές της αναπηρίας ή του θανάτου. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περισσότερο τομείς που έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στις πόλεις που δραστηριοποιούμαστε, όπως ο κλάδος Αστικής Ευθύνης και ο κλάδος  Πυρός.

Δυστυχώς ο Έλληνας καταναλωτής τον πρώτο καιρό της κρίσης κλείστηκε σε κάθε μορφή πληροφόρησης που δεχόταν. Οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες, παίρνοντας καθηµερινά διαφόρου είδους αποφάσεις. Στην πληθώρα των προϊόντων και υπηρεσιών κάνουν συγκρίσεις και συλλέγουν πληροφορίες για αυτά ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους µε την καλύτερη δυνατή επιλογή προϊόντος. Επηρεάζονται καθηµερινά από πληροφορίες που δέχονται από ψυχολογικούς παράγοντες, κοινωνικούς, προσωπικούς και οικονοµικούς. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες  καθορίζουν την αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή και τις επιλογές τους και στη δική μας περίπτωση.

Πως κινήθηκε η παραγωγή της Διεύθυνσης σας το πρώτο εξάμηνο του 2014 και ποιοι είναι οι στόχοι σας για τον επόμενο χρόνο;

Η Διεύθυνσή μας παρουσίασε αύξηση παραγωγής κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ύψους 11% σε σχέση με πέρυσι. Σκοπός μας για το επόμενο έτος, είναι να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμά μας, καλύπτοντας τις όλοένα και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε τρόπους για να βοηθήσουμε τους Υποψήφιους Πελάτες μας να ικανοποιούν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και να έχουν μια αίσθηση ασφάλειας για το μέλλον.

Μέλημα μας είναι να μπούμε και στο τελευταίο σπίτι Υποψηφίου Πελάτη, που σήμερα βάλλεται όσο ποτέ, ώστε να περάσουμε το μήνυμα της ασφάλισης.

Πως βλέπετε το μέλλον του Δικτύου Agency και πως κατά τη γνώμη σας μπορεί να γίνει πιο παραγωγικό.

Η Εθνική Ασφαλιστική δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του Agency και αυτό φαίνεται από το νέο σχήμα Διοίκησης, από τον νέο καινοτόμο αναπτυξιακό κανονισμό και από τις πρόσφατες εξαγγελίες των πρωτοποριακών προϊόντων στο 29ο συνέδριο μας. Θεωρώ ότι το Δίκτυο Agency έχει αρκετά μεγάλες προοπτικές εξέλιξης με την προυπόθεση βέβαια να συνεχίσουν να δημιουργούνται παραγωγικές και βιώσιμες μονάδες οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από καλή οργάνωση και σωστή υποδομή. Έτσι θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε κάθε μεγάλη αλλαγή και κάθε ανάγκη οικονομικών πόρων.

Εφόσον το Δίκτυο καταφέρει να προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε συνεργάτη έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί μέσα σε αυτό όλοι θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταστήσουν την συγκεκριμένη μορφή πιο παραγωγική.

Γενικά πως βλέπετε την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς;

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η αγορά βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Για τους καλούς επαγγελματίες αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η οικονομική κρίση η οποία βιώνουμε έχει καταφέρει να μας κάνει πιο εφευρετικούς σε όλα τα στάδια της πώλησης. Η αγορά μας έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και από τον μεγάλο ανταγωνισμό που παρατηρείται στον κλάδο.  Η δουλειά μας θα είναι να περάσουμε την ασφαλιστική συνείδηση στο μυαλό των καταναλωτών.